månadsarkiv: september 2015

Att märka dörrar

En skylt som håller hög standard

Det finns många användningsområden för en dörrskylt, det kan vara så enkla syften som att visa var en toalett eller var ett förråd finns. I dessa avseenden spelar det inte någon större roll hur skylten är designad eller vilket material som används då det handlar om att dörrskylten skall vara så tydlig som möjligt för läsaren. Men sen finns det tillfällen då det är viktigt att man har en snygg dörrskylt av kvalitet för att exempelvis presentera sig själv och sin befattning. Detta kan vara på sitt kontor, eller på sin ytterdörr till sitt hem.

Vill man ha en skylt som är lite mer exklusiv än en vanlig plastskylt så bör man använda sig av mässingsskyltar. Mässing är ett material som gör sig väldigt bra då det är slitstarkt och behåller sin naturliga glans och lyster i många decennier, vare sig skylten sitter inomhus eller utomhus. För mer information om mässingsskyltar med bildexempel klicka vidare här. Tittar man tillbaka i historien så är mässingsskyltar vanligt förekommande i såväl foto som i filmer. Där exempelvis banktjänstemannen, greven eller någon annan viktig person också använder sig av mässingsskyltar för att markera sitt hem eller arbetsplats med. Det är alltså ett tidlöst material som fungerar lika bra i den moderna nutiden som förr.

dörr med dörrknackareMen bara för att man har valt att använda sig av mässing så är fortfarande möjligheterna många när det kommer till stil och form, vilket gör att man alltid kan designa en personligt anknuten dörrskylt för sitt ändamål. Det kan vara att man väljer en oval eller rak skylt, och en gravyr som antingen är ifylld svart eller bara speglar sin text i djupet av skyltens gravering. Något som man bör komma ihåg när man väljer ut en bra och snygg dörrskylt är att anpassa textens storlek till skylten, så att man inte får en lång text som är svår att utläsa på grund av att skylten är för liten exempelvis. Men då det är lätt att pröva texten på skylten först genom de många exempel som finns på nätet så är detta sällan ett större hinder.

Ta hjälp av ett arkitektkontor i Stockholm

Ett arkitektkontor i Stockholm kan hjälpa till att realisera idéer och förbättra både inne- och utemiljöer. Ett av arkitekturens mål är att skapa unika miljöer som är vackra och funktionella. Man strävar efter att anpassa nya byggnader till deras omgivning och platsens historia samtidigt som man vill bidra med nya idéer och funktioner. Den kreativitet som krävs för detta gör att det alltid går att lösa de problem som finns och uppfylla de krav som ställs och man kan få hjälp från idé till färdig byggnad.

Så här går arbetsprocessen till:

Arkitektkontor består ofta av flera medarbetare som inriktar sig på olika områden. Att vara arkitekt handlar om så mycket mer än att bara rita och designa en byggnad. Det handlar också om att till exempel förmedla känslor, skapa bra miljöer och att anpassa designen efter de behov som finns. De gör allt från nybyggnationer till renoveringar och jobbar både med privata bostäder och kontor och med skolor, vårdsektorn, stadsbyggnadsprojekt och utomhusmiljöer. Denna mångfasetterade verksamhet ger goda kunskaper och man kan lära mycket av varandras områden.

Processen för den här typen av arbete ser olika ut beroende på vilket sorts projekt det är som ska genomföras. Det är olika arbetssätt för att bygga bostäder och att bygga kontor. När man anlitar en arkitekt för ett bostadsuppdrag börjar allting med en förstudie som rör bland annat var huset ska stå och vilka krav myndigheterna ställer i det området.  Man träffas för många möten och diskussioner och här tas skisser och ritningar fram. När allt detta är färdigt skickar man in en ansökan om bygglov. När man har fått klartecken för bygglovet skickar man ut förfrågningar gällande till exempel kök och badrum. Nästa fas är sedan att göra upphandlingar med entreprenörer och självklart hjälper arkitektkontoret till med hela den här processen. När upphandlingarna är färdiga börjar själva byggprocessen och även här finns arkitekten med. De hjälper dig också med en kvalitetskontroll och besiktning när allt är färdigt. När det gäller kontorslokaler ser processen lite annorlunda ut. I många fall börjar det med workshops för att få fram visionen för kontoret och sedan försöker man hitta det perfekta läget för den vision man har kommit fram till. Efter detta följer hyresförhandlingar och sedan projektering där bland annat inredningen och lokalens planlösning och innehåll bestäms mer precist. Sedan upphandlas både byggentreprenörer och vilka som ska stå för inredningen. När allt sedan är färdig sker inflytten och hela arbetet utvärderas.

Arkitekter är både konstnärer och problemlösare och de kan därför skapa fantastiska miljöer som alla kan njuta av och ha nytta av – oavsett om det handlar om en vårdinstitution, en bostad eller stadsplanering. Det finns alltid ett arkitektkontor i Stockholm som kan hjälpa dig att förverkliga de idéer du har och skapa de miljöer som är perfekta för just din verksamhet.