månadsarkiv: mars 2016

Dags att byta dina fönster i Örebro?

Allting på ett hus slits och speciellt det som kommer i kontakt med element från naturen på en daglig basis. Här kan vi nämna tak, fönster och fasad som tre tydliga exempel på sådana områden och det vi tänkte titta lite närmare på här är fönster. Att ha fönster av god kvalitet är något som inte bara fyller en estetisk funktion; nej, fönster är något som direkt påverkar en husägares uppvärmningskostnad.

Tar vi här ett vanligt hus i Örebro som exempel och säger att ägaren till detta plötsligt ser att hans energi- och uppvärmingsräkning börjar bli orimligt hög så är dt nästan åtta av tio gånger hans fönster som behöver bytas ut. Detta då de gamla förmodligen tjänat ut sin rätt och inte är tillräckligt täta; något som gör att kall luft hela tiden för fri lejd in i huset i Örebro och den varma luften å sin sida åker motsatt väg och försvinner ut i naturen.

Testa genom att hålla en handflata framför dina fönster om du på ett enkelt sätt vill se vilken kvalitet de håller. Känner du drag på din hand – ja, då är detta en tydlig indikation på att du kanske måste reparera- eller helt byta dina fönster. Som sagt; det finns ett naturligt slitage som förklaring till detta. Felet många gör är att man ser kostnaden som kommer med att byte av fönster som något extremt dyrt. Riktigt så är det inte. Det finns dyra fönster och likväl så finns det billiga sådan; dessutom så kan man även använda sig av rot-avdraget vid ett fönsterbyte också och detta oavsett vart i Sverige man bor eller vilket typ av fönster man väljer.

Om vi snabbt gör en jämförelse mellan två vanliga fönster – plast och trä – så kan vi rada upp några fördelar som respektive modell har. Vi kan säga att du står inför att välja fönster till ditt hus i Örebro och att du får några argument att överväga:

Träfönster: fönster av trä är vanligast i Sverige och passar extremt bra på trähus – av förklarliga skäl. Träfönster finns i många prisklasser. Nackdelen är att man måste vara beredd på att fönster av trä kräver ett underhåll och gärna ett årligt sådant.
Plastfönster. Väljer du fönster av plast till till ditt hus så slipper du underhåll, du kommer billigare undan och du får ett väldigt bra skydd som håller över tid. Nackdelen? De är inte lika snygga som träfönster och kan vara svåra att matcha mot just hus av det materialet.

Lastbilar är mer än en miljöbov

Att miljöfrågan över hela världen börjar tas på allvar ska vi enbart se som något positivt; vi har länge och väl negligerat denna viktiga fråga och om vi fortsätter stoppa huvudet i sanden så har vi snart ingen jord kvar att rädda. Detta är ett sorgligt – men inte desto mindre sant faktum – som alltså ser ut att äntligen behandlas med den respekt som frågan kräver. Bland annat har president Barack Obama i dagarna släppt ett förslag som innebär att USA drastisk ska minska sina utsläpp och därigenom hoppas få efterföljare i andra större industriländer – Kina, Ryssland och Indien – och detta kanske kan vara exakt det som krävs.

Nu är det inte bara så at det handlar om att minska på utsläppen från fabriker – nej, det finns även andra problem som måste ses över; bland de största bovarna kan vi nämligen räkna avgaser från bilar, lastbilar och andra fordon som finns på våra väger. Många pekar här – felaktigt – ut lastbilar som den största boven, men genom detta har man också ignorerat den viktigaste frågan: användningen av lastbilar.

Lastbilar är nämligen något som verkligen behövs – egentligen i en större grad än vad personbilar gör – och detta för att frakta produkter från-, till- och i Sverige. Tar man bort lastbilar så kommer en stor del av världens export att hämmas och därför är det bättre att man istället fokuserar på hur man ska kunna minska avgaserna från lastbilar snarare än att försöka få bort dem. Här kommer Sverige att spela en viktig roll och detta inte sagt med något patriotiskt i åtanke utan lutat mot ren fakta. Sverige har nämligen tillsammans med Tyskland en ledande roll gällande utvecklingen av lastbilar och har så haft över en längre tid tillbaka.

Det ligger alltså på Scania och Volvos bord att fortsätta utveckla lastbilar som släpper ifrån sig minimalt med avgaser och som kan hjälpa till att skapa en bättre värld. Det här är en fråga som man ska ta på allvar och man ska också veta att detta är något som säkerligen också sker bland de ingenjörer och tekniker som arbetar på ovan nämnda företag. Redan nu har stora steg tagits gällande både prestanda och minskande av utsläpp bland lastbilar och om denna lovande utveckling fortskrider så kommer snart ett större genombrott att vara i anstående.

Framtidens lastbilar blir bättre

Det som man kan tycka vara oroande gällande framtiden för lastbilar är att man – liksom för bilar – ständigt arbetar för att kunna tillverka- och sälja dessa så billigt som möjligt. I en sådan tankegång ligger det nämligen en fara som ofta går ut över miljöaspekten, man vill sälja så mycket som möjligt och då hamnar dessvärre viktiga saker som säkerhet och miljö i kläm.