Dags att byta dina fönster i Örebro?

Allting på ett hus slits och speciellt det som kommer i kontakt med element från naturen på en daglig basis. Här kan vi nämna tak, fönster och fasad som tre tydliga exempel på sådana områden och det vi tänkte titta lite närmare på här är fönster. Att ha fönster av god kvalitet är något som inte bara fyller en estetisk funktion; nej, fönster är något som direkt påverkar en husägares uppvärmningskostnad.

Tar vi här ett vanligt hus i Örebro som exempel och säger att ägaren till detta plötsligt ser att hans energi- och uppvärmingsräkning börjar bli orimligt hög så är dt nästan åtta av tio gånger hans fönster som behöver bytas ut. Detta då de gamla förmodligen tjänat ut sin rätt och inte är tillräckligt täta; något som gör att kall luft hela tiden för fri lejd in i huset i Örebro och den varma luften å sin sida åker motsatt väg och försvinner ut i naturen.

Testa genom att hålla en handflata framför dina fönster om du på ett enkelt sätt vill se vilken kvalitet de håller. Känner du drag på din hand – ja, då är detta en tydlig indikation på att du kanske måste reparera- eller helt byta dina fönster. Som sagt; det finns ett naturligt slitage som förklaring till detta. Felet många gör är att man ser kostnaden som kommer med att byte av fönster som något extremt dyrt. Riktigt så är det inte. Det finns dyra fönster och likväl så finns det billiga sådan; dessutom så kan man även använda sig av rot-avdraget vid ett fönsterbyte också och detta oavsett vart i Sverige man bor eller vilket typ av fönster man väljer.

Om vi snabbt gör en jämförelse mellan två vanliga fönster – plast och trä – så kan vi rada upp några fördelar som respektive modell har. Vi kan säga att du står inför att välja fönster till ditt hus i Örebro och att du får några argument att överväga:

Träfönster: fönster av trä är vanligast i Sverige och passar extremt bra på trähus – av förklarliga skäl. Träfönster finns i många prisklasser. Nackdelen är att man måste vara beredd på att fönster av trä kräver ett underhåll och gärna ett årligt sådant.
Plastfönster. Väljer du fönster av plast till till ditt hus så slipper du underhåll, du kommer billigare undan och du får ett väldigt bra skydd som håller över tid. Nackdelen? De är inte lika snygga som träfönster och kan vara svåra att matcha mot just hus av det materialet.