månadsarkiv: november 2014

Rätt lokaler för rätt ändamål

Vikten av rätt lokaler för rätt ändamål är något som de flesta kan relatera till. I synnerhet vi som bor på nordliga breddgrader är väl medvetna om alla aspekter som påverkar valet av lokaler och utrymmen. När du väl hittat din lokal finns det fortfarande mycket att tänka på för att allt ska flyta på. Oavsett vilken typ av verksamhet man bedriver finns saker man bör tänka på och även generella lagar och paragrafer som alltid måste följas.

Förutom att välja en lokal som har plats för din verksamhet så är det även viktigt att det finns bra förvaringsutrymmen. För företag som bedriver försäljning är oftast ett lager en självklarhet, men det många ofta glömmer är alla företag även behöver förvaring till exempelvis viktiga dokument. Detta är också papper man inte bara kan ställa i vilken lokal som helst. Frågor som temperatur, fukt och om man kan hålla skadedjur borta kommer onekligen upp och därför gäller det att vara noggrann när man ser sig om efter lediga lokaler.

Även säkerhetsfrågor är en mångfasetterad historia man bör ha i åtanke. Tvärtemot vad många tror så är det inte alltid så enkelt att man bara låser en dörr och sätter upp ett larm. Om olyckan är framme så är det viktigt att säkerhetssystemet är anpassat för lokalen och värdet på det som ska förvaras, annars kan man få problem med försäkringsbolag efteråt. Bäst är att söka råd och tips om hur man hanterar säkerhetsfrågorna i sina nya lokaler. Man får då en bild av vilka alternativ som är tillgängliga och vilka som passar eller kan anpassas efter ens behov.

Framförhållning är a och o när det kommer till förvaring, säkerhet och lokaler. Är förvaringen något statiskt eller bedriver man en verksamhet som expanderar, något som kan tänkas skapa behov av större eller kanske rentav fler lokaler? Detta är något som man bör ha i åtanke när man börjar planera. Rätt lokaler för rätt ändamål, framförhållning och överblick är aspekter som det inte går att bortse ifrån.

Slarva aldrig med fönster

Fönster är väl något som de flesta av oss kanske tar för givna, vi är ju trots allt i närheten av dem nästan hela tiden. På morgonen ser vi ljuset komma in genom ett, vi sitter kanske vid ett när vi arbetar och på kvällen ser vi hur det mörknar utanför på andra sidan glaset. Dock kan det ju vara lite omständigt för en lekman att veta vad som är ett bra fönster när det är dags att skaffa nya. Det ska ju inte bara vara ett bra fönster när man köper det, det ska ju vara ett bra fönster om tre, fem och tio år också.

Att ha fönster är självklarheter, men bortsett från att de måste putsas emellanåt så reflekterar vi nog inte särskilt mycket över dem. Något man blir varse när det är dags att skaffa nya, eller när det är dags att renovera de gamla.
Det faktum att vi tenderar att ta bra fönster för givet är en anledning i sig att vara noggrann med dem. Man ska aldrig slarva med fönster, att göra det är att riskera både sin hälsa och sin ekonomi.

Fönster är, som de flesta förstår, något så mycket mer än bara något som man tittar in igenom eller ut ur. I synnerhet i ett klimat så skiftande och emellanåt tämligen hårt som det nordiska så måste man tänka efter både en och två gånger innan man bestämmer sig för vad man ska använda sig av för material, och inte minst, vilken leverantör. Bra fönster ska framför allt skydda mot solens strålar och i allra högsta grad mot vädrets makter. Alla som någon gång stått vid ett dåligt fönster och känt kalla vindar vina in genom sprickor i trä eller glas glömmer det aldrig.

Kan vem som helst använda sig av hemtjänst i Stockholm?

Då åldrande inte har någon nationalitet och det i Sverige genom åren skett en stadig inflyttning av människor från världens alla hörn så har detta även medfört att det inom områden som hemtjänst ställs lite annorlunda krav på meriter och utbildning. Speciellt då kanske i Stockholm, Södertälje och Malmö där invandringen konsekvent genom åren legat på en hög nivå och därför jobbar man inom hemtjänst lite annorlunda just i dessa städer. Företag inom hemtjänst i Stockholm kan exempelvis numera ignorera en akademisk bakgrund hos en sökande till ett jobb och istället kanske fokusera mer på varifrån denne kommer – detta för att kunna tillgodose kunders olika önskemål.

En äldre iransk man kanske helst vill se att den personal som via hemtjänst besöker honom också talar hans språk – helt enkelt för att det då ger honom mer trygghet, han kan kommunicera på ett annat sätt och främst så kan han dela sina erfarenheter av livet på ett annat sätt än om det bara skulle vara en svensktalande personal. Det är därför det har blivit så attraktivt inom hemtjänst i Stockholm att försöka se bortom utbildningar och istället på ett så bra sätt som möjligt försöka ordna skräddarsydda hemtjänstlösningar för sina kunder där saker som språk, gemensamma kulturer och annat som förenar naturligtvis har en väldigt stor betydelse. Man ska ha rätt – även som utlandsfödd – att på ålderns höst kunna njuta av tillvaron och då bör alltså inte en så trivial sak som ett språk ligga en i fatet. Vi får hoppas att detta tänk inom hemtjänst i Stockholm, Malmö och Södertälje så småningom sprider sig även till andra delar av landet.

Kan jag jobba inom hemtjänst i Stockholm?

För att få jobba inom hemtjänst ställs inga speciella akademiska krav – även om du naturligtvis får en kortare utbildning gällande de mediciner du ska delegera – däremot sätter man stort värde i effektivitet, lojalitet, personligt bemötande och tålamod. Egenskaper som alltså är utmärkt inom hemtjänst då man jobbar med äldre människor som kan ha svårt att röra sig, har sviktande minne och allmänna åkommor som gör att de behöver hjälp – här skiljer sig inte hemtjänst sig åt i Sverige utan fungerar likadant var man än befinner sig, det kan vara Stockholm eller Malmö och spelar alltså ingen roll.

Egentligen är det enda krav för att jobba inom hemtjänst – utöver de nämnda egenskaperna – att man har körkort och detta beror på att man ofta under ett pass snabbt måste kunna förflytta sig mellan de olika kunderna som finns på sitt schema. I Stockholm kan man dock i vissa fall se att körkortet inte är nödvändigt för personal inom hemtjänst och detta beror på att kommunikationerna där är så pass bra att man ofta klarar sig med hjälp av dessa. Detta förutsatt att man jobbar inom ett specifikt område och kanske inte i helt olika stadsdelar – vid sådana tillfällen måste även personal inom hemtjänst i Stockholm också använda sig av bil och därmed krävs det även ett körkort.