Kan vem som helst använda sig av hemtjänst i Stockholm?

Då åldrande inte har någon nationalitet och det i Sverige genom åren skett en stadig inflyttning av människor från världens alla hörn så har detta även medfört att det inom områden som hemtjänst ställs lite annorlunda krav på meriter och utbildning. Speciellt då kanske i Stockholm, Södertälje och Malmö där invandringen konsekvent genom åren legat på en hög nivå och därför jobbar man inom hemtjänst lite annorlunda just i dessa städer. Företag inom hemtjänst i Stockholm kan exempelvis numera ignorera en akademisk bakgrund hos en sökande till ett jobb och istället kanske fokusera mer på varifrån denne kommer – detta för att kunna tillgodose kunders olika önskemål.

En äldre iransk man kanske helst vill se att den personal som via hemtjänst besöker honom också talar hans språk – helt enkelt för att det då ger honom mer trygghet, han kan kommunicera på ett annat sätt och främst så kan han dela sina erfarenheter av livet på ett annat sätt än om det bara skulle vara en svensktalande personal. Det är därför det har blivit så attraktivt inom hemtjänst i Stockholm att försöka se bortom utbildningar och istället på ett så bra sätt som möjligt försöka ordna skräddarsydda hemtjänstlösningar för sina kunder där saker som språk, gemensamma kulturer och annat som förenar naturligtvis har en väldigt stor betydelse. Man ska ha rätt – även som utlandsfödd – att på ålderns höst kunna njuta av tillvaron och då bör alltså inte en så trivial sak som ett språk ligga en i fatet. Vi får hoppas att detta tänk inom hemtjänst i Stockholm, Malmö och Södertälje så småningom sprider sig även till andra delar av landet.

Kan jag jobba inom hemtjänst i Stockholm?

För att få jobba inom hemtjänst ställs inga speciella akademiska krav – även om du naturligtvis får en kortare utbildning gällande de mediciner du ska delegera – däremot sätter man stort värde i effektivitet, lojalitet, personligt bemötande och tålamod. Egenskaper som alltså är utmärkt inom hemtjänst då man jobbar med äldre människor som kan ha svårt att röra sig, har sviktande minne och allmänna åkommor som gör att de behöver hjälp – här skiljer sig inte hemtjänst sig åt i Sverige utan fungerar likadant var man än befinner sig, det kan vara Stockholm eller Malmö och spelar alltså ingen roll.

Egentligen är det enda krav för att jobba inom hemtjänst – utöver de nämnda egenskaperna – att man har körkort och detta beror på att man ofta under ett pass snabbt måste kunna förflytta sig mellan de olika kunderna som finns på sitt schema. I Stockholm kan man dock i vissa fall se att körkortet inte är nödvändigt för personal inom hemtjänst och detta beror på att kommunikationerna där är så pass bra att man ofta klarar sig med hjälp av dessa. Detta förutsatt att man jobbar inom ett specifikt område och kanske inte i helt olika stadsdelar – vid sådana tillfällen måste även personal inom hemtjänst i Stockholm också använda sig av bil och därmed krävs det även ett körkort.