Slarva aldrig med fönster

Fönster är väl något som de flesta av oss kanske tar för givna, vi är ju trots allt i närheten av dem nästan hela tiden. På morgonen ser vi ljuset komma in genom ett, vi sitter kanske vid ett när vi arbetar och på kvällen ser vi hur det mörknar utanför på andra sidan glaset. Dock kan det ju vara lite omständigt för en lekman att veta vad som är ett bra fönster när det är dags att skaffa nya. Det ska ju inte bara vara ett bra fönster när man köper det, det ska ju vara ett bra fönster om tre, fem och tio år också.

Att ha fönster är självklarheter, men bortsett från att de måste putsas emellanåt så reflekterar vi nog inte särskilt mycket över dem. Något man blir varse när det är dags att skaffa nya, eller när det är dags att renovera de gamla.
Det faktum att vi tenderar att ta bra fönster för givet är en anledning i sig att vara noggrann med dem. Man ska aldrig slarva med fönster, att göra det är att riskera både sin hälsa och sin ekonomi.

Fönster är, som de flesta förstår, något så mycket mer än bara något som man tittar in igenom eller ut ur. I synnerhet i ett klimat så skiftande och emellanåt tämligen hårt som det nordiska så måste man tänka efter både en och två gånger innan man bestämmer sig för vad man ska använda sig av för material, och inte minst, vilken leverantör. Bra fönster ska framför allt skydda mot solens strålar och i allra högsta grad mot vädrets makter. Alla som någon gång stått vid ett dåligt fönster och känt kalla vindar vina in genom sprickor i trä eller glas glömmer det aldrig.