Hur jobbar en målare i Uppsala?

Att vara målare innebär i stort sett samma sak oavsett var i Sverige man utövar sitt yrke, måleritjänster ser i princip likadana ut överally – det handlar allstå primärt om att man målar om hemma hos personer som behöver denna hjälp och detta är alltså något som sker från Malmö, via Uppsala och upp till Kiruna. Det som däremot kan skilja för en målare och i vilken stad han är verksam i är dels tillgången på jobb och även hur dessa jobb ser ut. En målare i mindre stad får ju betydligt färre uppdrag om man jämför med en målare i en expansiv stad som exempelvis Uppsala där en målare hela tiden får ganska många uppdrag och dessutom varierande sådana. Att vi just tar Uppsala som exempel beror på att denna stad – vid sidan av Stockholm – är den som växer mest i Sverige och detta är något som påverkar hur en hantverkares, dit vi alltså räknar målare, vardag ser ut.

https://byggblogg.se/ finns en bra ordlista som tar upp vanligt förekommande begrepp inom målning.

Här kan det alltså handla om att en målare i Uppsala under den ena dagen får jobba på ett större projekt där man bygger nya bostäder för att sedan under dag två ägna sig åt att måla om i en lägenhet som står inför en försäljning. Detta medför alltså att en målare som är verksam i Uppsala har ett lite mer varierande jobb än vad en kollega i en mindre stad har och allt detta beror alltså på hur expansiv staden i fråga är gällande både befolkning och övrig tillväxt.

Främst ser man här att detta är något som sker i städer som har ett universitet eller en högskola och där då – främst – yngre människor väljer att bosätta sig och då denna inflyttning alltså skapar jobb för exempelvis en målare och till dessa städer kan amn här räkna Uppsala, Linköping, Luleå och Umeå. Man skapar alltså – genom en inflyttning – alltså uppdrag även åt hantverkare och ger dem dessutom betydligt roligare arbetsuppgifter i och med denna variation vi nämnde ovan där vi hade en målare i Uppsala som exempel. Här kan det alltså lika gärna handla om en snickare i Linköping eller en elektriker i Luleå.

Hur ser framtiden ut för en målare i Uppsala?

Det ser heller inte ut att ändras gällande detta i framtiden och främst då inte i just Uppsala där det snarare ser ut att vara exakt tvärtom. En målare, en snickare elelr någon annan typ av hantverkare som har sin verksamhet i denna stad kan alltså även i framtiden räkna med att ha både många och roliga uppdrag framför sig – dock så ska man ju här även räkna in kompetensen hos denne.

En dålig målare kommer ju inte att få så många uppdrag oavsett om han nu är verksam i en expansiv stad som Uppsala eller i en mindre ort som exempelvis Härnösand och detta är ju naturligt. Det är lite av Darwins lag som gäller och visar man sig vara inkompetent så får man ju heller inga jobb – konkurrensen kommer då att äta upp verksamheten och detta oavsett om man nu är målare i Uppsala eller snickare i Luleå, så enkelt är det bara.