Begravningsbyråer hjälper till hela vägen

Att hantera dödsfall är något en person aldrig kan förbereda sig för. Oavsett hur tiden innan döden sett ut. Att förlora en vän eller en familjemedlem är i sin naturlighet något väldigt onaturligt. Plötsligt rycks mattan undan och en person som känts och älskats av många andra slutar att existera fysiskt. För att hjälpa släkt och vänner att ta ett sista farväl av den avlidne finns begravningsbyråer till hands.

Viktig dokumentation och sista önskningar

Det första som sker när den som ska ta hand om en begravning kontaktats är ett första möte. Under detta möte finns det viss dokumentation som bör medhavas. Bland annat ska den avlidnes fullständiga namn, adress, födelse- och dödsdatum finnas med. Eventuellt ska även försäkringsbesked från begravningskassa och gravbrev också kunna visas upp om sådana existerar. Självklart ska även den avlidnes önskemål tas med i form av Livsarkiv eller Vita arkivet om sådant finns. Under mötet kommer alla detaljer angående begravningen att tas upp. Syftet med mötet är att de anhöriga och begravningsbyrån kommer överens om vad som ska beställas, vilka tider som gäller och hur mycket begravningen kommer kosta. Dessutom kan en dödsannons utformas vid detta möte.

Omhändertagning och transport

Det är alltid sjukvården som har ansvaret efter ett dödsfall. Dessa instanser ska se till att den avlidne tas om hand, görs i ordning och förs till ett bårhus. Detta gäller oavsett var någonstans dödsfallet skulle inträffa. Eftersom mötet med begravningsbyrån oftast sker ett antal dagar efter dödsfallet hinner den avlidne bli omhändertagen innan dess. Därför är det bara för begravningsbyrån att meddela sin transportavdelning och berätta om de anhörigas önskemål angående kistor och dylikt. Därefter körs kistan till ett speciellt bisättningsutrymme som oftast ligger i nära anslutning till den lokal själva begravningsceremonin ska hållas i.

Skulle det vara så att de anhöriga önskar ett sista farväl med den avlidne kan begravningsbyrån ordna även med detta. Ofta hyrs ett speciellt kapell dit de anhöriga kan komma under en viss tidsperiod.

Begravningsceremonin kan göras hur personlig som helst

Själva begravningen kan anordnas genom svenska kyrkans eller annat trossamfunds ordning. Skulle en begravning utan religiösa förtecken önskas går det även bra att ordna med en borgerlig begravningsceremoni. Känns det bättre att hålla ceremonin hemma i trädgården eller på en plats som varit särskilt speciell för den avlidne går detta också bra. Gällande detaljer kring ceremonin som musik ordnas detta med begravningsbyrån eller med prästen/officianten. Skulle kör- eller solosång önskas går detta att få hjälp med via begravningsbyrån.

Tiden efter begravningen är lika viktig

Gällande tiden efter begravningen kan även begravningsbyrån hjälpa till att planera detaljer kring både minnesstund och gravsättning. Minnesstunden faller över ganska mycket på de anhöriga då detta är en väldigt personlig del av begravningen där de anhöriga kan dela med sig av minnen under lite lättsammare omständigheter. Gravsättningen däremot går det att få mycket hjälp med. Ska exempelvis kremation ske för att sedan sprida askan i naturen eller över vatten kan begravningsbyrån hjälpa till att ordna med tillståndsansökan för detta.