Korrekt trappstädning ger bättre miljö i Stockholm

Det finns några saker som gör att friktionen mellan grannar blir extra påtaglig och det är också dessa som man måste försöka förhindra innan de blossar upp till regelrätta krig. Som styrelseledamot i en bostadsförening så har man alltså ett stort ansvar då det kommer till att på bästa sätt underlätta för medlemmarna och deras vardag – något som kan vara svårt och som ytterligare försvåras beroende på hur stor denna förening är. En större förening i Stockholm är svårare att sköta än vad en liten bostadsförening i en mindre stad är och det är ju ganska naturligt och säger sig självt.

De flesta tänker sig här att tvättstugan är den största källan till att konflikter mellan olika medlemmar blossar upp – ett korrekt antagande som tyvärr visar sig vara ganska svårlöst. Det är nämligen så att så fort ansvar läggs på individer så är det alltid någon som fuskar och försöker komma undan från detta och här är alltså tvättstugan det värsta exemplet.

Finns det då några andra saker som kan ställa till det i bostadsförening? Ja, här kan man exempelvis nämna en sak som trappstädning där en misskött sådan verkligen kan skapa stor oreda och friktion. Trapphuset är ett gemensamt utrymme som måste hållas rent och därför måste man som bostadsförening se till att man har regelbunden professionell trappstädning. Om vi här tar ett exempel på hur det värsta tänkbara scenariot gällande en misskött trappstädning i Stockholm skulle kunna te sig.

Sköt din trappstädning i Stockholm

Vi har här en medelstor bostadsförening i Stockholm som anlitat ett företag för sin trappstädning – ett företag som visar sig vara väldigt opålitligt. Detta innebär att de dels fuskar med denna trappstädning och dels inte alls dyker upp – något som drabbar hela denna bostadsförening i Stockholm. Man ser att medlemmarna börjar skriva arga lappar, lägger ut små antydningar om vilken som bär skulden till att det är smutsigt och det hela briserar i ett extra möte där medlemmarna är så upprörda att de kräver styrelsens avgång.

Ingen unik situation tyvärr och allt beroende på att denna bostadsförening i Stockholm snålat in på sin trappstädning. Valet de gjorde gällande denna trappstädning var nämligen det absolut billigaste – man kollade bland olika företag verksamma inom trappstädning i Stockholm och jakten på att tjäna pengar straffade dem i slutändan.

Man ska absolut vara varsam med pengar om man sitter i en styrelse och har hand om medlemmarnas pengar – dock är trappstädning ingenting man ska spara in på och detta oavsett om man bor i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. En misskött trappstädning har all potential att bli områdets nya tvättstuga då det handlar om konflikter och detta är något som både är onödigt, kostsamt och som – framförallt – skapar en sämre miljö.

Tänk på detta då du står inför att anlita ett företag för sin trappstädning i Stockholm och betala hellre några kronor extra än att snåla in på den. Det är en investering för samtliga medlemmar.