En radonmätning är enkel och nödvändig

Vet du hur luften du andas i ditt hem ser ut och hur god kvalitet den håller? Förmodligen inte. Det finns nämligen väldigt få som är medvetna om att det hus de bor i kan ha för höga halter av ett farligt ämne i luften och detta i form av radon. Här ska man veta att radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer och att vistas – under en längre tid – i ett hus med för höga halter av detta således kan vara extremt farligt att vistas i; särskilt för barn.

Då det kommer till den luft vi andas så är det svårt att med sina sinnen avgöra om den på något sätt är farlig eller håller en dålig kvalitet och då det kommer till att säkerställa att man inte har för höga halter av radon så är detta definitivt inget undantag – nej, där måste man helt enkelt konsultera och anlita professionell hjälp. Något som vare sig kostar så mycket pengar eller påverkar det vardagliga livet på något sätt.

En radonmätning innebär att det företag man anlitar placerar ut mätinstrument – ungefär lika stora som en snusdosa – på valda och svåråtkomliga ställen i huset och där de därefter hämtar dessa för att se hur resultatet ser ut. En radonmätning ska göras under minst två månader och dessa månader ska vara mellan 1a oktober och 30e april – den så kallade eldningssäsongen – för att resultatet ska bli så korrekt som möjligt.

Skulle en radonmätning visa att ditt hus har halter av radon som överstiger 200 BQ (becquerel) per kubikmeter så blir nästa steg att korrigera detta och åtgärda problemet så att halterna sänks; lämpligen genom att låta samma företag du anlitat hitta källan för den höga radonhalten. En källa som vanligen ligger i vattnet, hur huset är konstruerat, i ventilationen, marken huset står på eller om det skulle läcka in jordluft i huset.

Det behövs en radonmätning i många hushä

Det väsentliga är att man genomför en radonmätning – åtgärderna för att sänka eventuellt höga halter finns tillgängliga. Hur stor är då chansen att just ditt hus – efter en radonmätning – skulle visa sig ha för höga radonhalter?

Ja, dessa är faktiskt ganska stora och det är av den anledningen som vi skriver denna text. Man räknar nämligen från Strålsäkerhetsmyndigheten att så många som 400.000 hus i Sverige är drabbade. Av dessa har man upptäckt 40.000 och man har hunnit med att åtgärda ca 25.000 stycken.

Baserat på detta så finns det alltså väldigt mycket jobb kvar att göra – ett jobb som du i allra högsta grad kan underlätta genom att redan idag boka in en tid för en radonmätning.