Etikettarkiv: boende

Välj rätt mäklare i Åkersberga

Välj rätt mäklare för att kunna framhäva ditt hus på bästa sätt när du säljer.Om man står inför att sälja sin bostad och bor i eller i närheten av Stockholm så har man i dagsläget bättre utsikter än någonsin att göra detta till en stor vinst. Med tanke på hur priserna i Stockholm ökat under senare år så kan man se att det heller inte spelar någon roll i vilket område man har sin bostad – en ökning har skett överallt; och har man köpt sin bostad för några år sedan så kommer man således att göra en god vinst. Det finns heller ingenting som tyder på motsatsen; att priserna för bostäder skulle sjunka. Möjligen så kan dessa komma att bli stabilare på sikt – men då kommer de ändå att ligga kvar på den höga nivå de idag gör. Att det hela skulle röra sig om en bubbla är ett scenario som många oroar sig för, men så länge inflyttningen till Stockholm sker av samma extrema mängd människor – ett helt Skellefteå invånarmässigt per år – som idag och där man samtidigt inte hinner med att bygga nya bostäder så finns det en minimal risk att detta skulle ske.

Det som dock är avgörande i hur mycket man ska gå i vinst vid en försäljning handlar primärt om tre saker: vilket typ av objekt, vart det ligger och vilken mäklare man anlitar. Säljer man en bostad innanför tullarna så kan man nästan välja vilket mäklare som helst och ändå göra en stor vinst – säljer man dock utanför staden så blir valet av mäklare betydligt viktigare och detta för att dessa, helt enkelt, inte är lika attraktiva objekt för en köpare.

Ska man sälja en bostad i Åkersberga och vill nå högsta möjliga vinst så är valet av mäklare alltså något som är mer avgörande än om man ska sälja sin bostad på Södermalm. Men; vad är det då man ska basera sitt val av mäklare på – det finns trots allt en hel del att välja bland – om man ska sälja en bostad i Åkersberga?

Vi tänkte räkna upp några punkter som kan vara värda att tänka på gällande val av mäklare då man ska sälja i områden – som Åkersberga – ligger utanför kärnan av Stockholm.

  • Lokal kännedom. Välj en mäklare som kan det område där din bostad ligger. Det här ger dig en fördel och där din mäklare snabbt kan svara på frågor som rör kommunikationer, närhet till skolor, natur, idrottsanläggningar – allt som spekulanter kan tänkas vilja veta. En mäklare säljer in Åkersberga i samband med att han säljer sin bostad och därför är lokal kännedom en viktig punkt.
  • Priset. Naturligtvis är priset viktigt; men du ska veta att detta är förhandlingsbart då det kommer till mäklare i Stockholm och närliggande områden som Åkersberga. Kontakta några stycken mäklare och använd deras erbjudanden som en del av din förhandling.
  • Erfarenhet. Välj en mäklare som kan sin sak och som kan visa upp en historia av lyckade försäljningar i det område där din bostad ligger – i det här fallet Åkersberga. Det här ger dig en klar fördel jämfört med om du väljer en ”grön” mäklare.

En radonmätning är enkel och nödvändig

Vet du hur luften du andas i ditt hem ser ut och hur god kvalitet den håller? Förmodligen inte. Det finns nämligen väldigt få som är medvetna om att det hus de bor i kan ha för höga halter av ett farligt ämne i luften och detta i form av radon. Här ska man veta att radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer och att vistas – under en längre tid – i ett hus med för höga halter av detta således kan vara extremt farligt att vistas i; särskilt för barn.

Då det kommer till den luft vi andas så är det svårt att med sina sinnen avgöra om den på något sätt är farlig eller håller en dålig kvalitet och då det kommer till att säkerställa att man inte har för höga halter av radon så är detta definitivt inget undantag – nej, där måste man helt enkelt konsultera och anlita professionell hjälp. Något som vare sig kostar så mycket pengar eller påverkar det vardagliga livet på något sätt.

En radonmätning innebär att det företag man anlitar placerar ut mätinstrument – ungefär lika stora som en snusdosa – på valda och svåråtkomliga ställen i huset och där de därefter hämtar dessa för att se hur resultatet ser ut. En radonmätning ska göras under minst två månader och dessa månader ska vara mellan 1a oktober och 30e april – den så kallade eldningssäsongen – för att resultatet ska bli så korrekt som möjligt.

Skulle en radonmätning visa att ditt hus har halter av radon som överstiger 200 BQ (becquerel) per kubikmeter så blir nästa steg att korrigera detta och åtgärda problemet så att halterna sänks; lämpligen genom att låta samma företag du anlitat hitta källan för den höga radonhalten. En källa som vanligen ligger i vattnet, hur huset är konstruerat, i ventilationen, marken huset står på eller om det skulle läcka in jordluft i huset.

Det behövs en radonmätning i många hushä

Det väsentliga är att man genomför en radonmätning – åtgärderna för att sänka eventuellt höga halter finns tillgängliga. Hur stor är då chansen att just ditt hus – efter en radonmätning – skulle visa sig ha för höga radonhalter?

Ja, dessa är faktiskt ganska stora och det är av den anledningen som vi skriver denna text. Man räknar nämligen från Strålsäkerhetsmyndigheten att så många som 400.000 hus i Sverige är drabbade. Av dessa har man upptäckt 40.000 och man har hunnit med att åtgärda ca 25.000 stycken.

Baserat på detta så finns det alltså väldigt mycket jobb kvar att göra – ett jobb som du i allra högsta grad kan underlätta genom att redan idag boka in en tid för en radonmätning.