KBT – Något för dig

De senaste åren har det framkommit många olika former av terapi för att bota olika psykiska åkommor. Det kan vara svårt att veta vilken form som passar bäst. Då är det lämpligt att vända sig till ett behandlingshem som har kunskapen.
Många erbjuder ett stort urval av olika behandlingsformer för att kunna anpassa den efter individen. De som söker hjälp har ofta kommit till ett stadie där de anser att levnadskvalitén har försämrats till en ohållbar grad.

Kontakta KBT i Kristianstad

Känner du att din vardag påverkas en hel del av dina psykiska besvär? Kanske är det rent av så att din omgivning också har reagerat och tycker att du behöver hjälp. Då ska man inte tveka att vända sig till någon som kan detta. Ett sådant ställe är Finjagården, som har erfarenhet av olika behandlingsformer. Här erbjuds till exempel just Kognitiv Beteendeterapi, som KBT ju står för, men även andra behandlingar.

På meritlistan finns flera andra behandlingar som också kan vara mycket användbara om du lider av till exempel olika typer av fobier. Det kan handla om social fobi, tvångssyndrom, depression. Oftast har det med människans tankemönster att göra, vilket är vad KBT i Kristianstad riktar in sig på. Man fokuserar på att bryta det negativa tankemönstret, att ta fram och fokusera på vad problemet egentligen är. När man sedan har gjort det handlar mycket om att kunna hantera de känslor som uppstår. Det kan låta lätt, men allt som oftast behövs professionell hjälp med detta. KBT i Kristianstad finns tillgängliga i olika delar av landet.