Stängsel och staket

Skillnaden mellan stängsel och staket kan enklast förklaras så att ett stängsel inhägnar ett område där konstruktören har som syfte att stängas ute obehöriga alternativt hålla kvar djur(hundgård) eller personer (anstalter eller fängelser). Ett staket markerar en tomt kring ett hus eller en enskild äga som en äng på en bondgård eller annat privat område. Ett stängsel kvarhåller medan ett staket inhägnar. Vad finns det för olika typer att välja mellan i de båda fallen?

Stängsel –  De olika typer av trygga och snygga stängsel i Stockholm, Göteborg eller på andra platser i landet som finns är bl.a. tillägnade industrilokaler, arbetsplatser, djurstängsel, bommar och bullerplank.
För att hålla  borta obehöriga från industrilokaler och arbetsplatser finns olika typer av hållbara stålstaket. För att behörig personal skall kunna passera in och ut finns slaggrindar och skjutgrindar med säker låsanordning.
Husdjur som hästar och boskap är elstängsel den bästa lösningen där tråd, el rep, aggregat, isolator och strömbrytare ingår. Fjäderfän hålls kvar med vanligt hönsnät ett måste. Om du har en hund så finns färdiga hundgårdar som inhägnas med ett lättare stålstaket, ofta kombinerat med en koja för hunden att krypa in i.

Staket – För din tomt eller uteplats finns olika sorters staketlösningar. Du kan välja mellan träd-eller smidesstaket. För altan, förstukvist eller balkong på en villa finns monterbara lösningar allt efter behov i antingen trä eller smide. Ett annat och billigare alternativ är att köpa lösa staketspjälor i trä och göra jobbet själv. Vad beträffar grindar för staketen finns ett otal alternativ. Man kan t.ex. köpa imitationer av vita trägrindar i metall för längre hållbarhet, flera typer av trägrindar. Dubbelgrindar eller enkla grindar kan regleras med motordrift. Vill du stänga ute motorbuller finns sektioner av bullerplank att sätta upp.