Behöver du köpa stängsel?

Vill du markera ditt revir och känner att stängsel kan behövas? Har du jobbiga grannar, hundar som springer omkring och stör? Eller kanske vill du skydda din gård från oönskade gäster? Det kan finnas många helt olika anledningar som gör att du behöver köpa stängsel. Frågan är var man nu gör det och vad som kännetecknar ett bra stängsel.

Stängsel består av flera olika delar. Stolpar håller stängsel och är grundpelarna för dess kvalitet och säkerhet. Olika stängsel har olika mål. För en del stängsel är aggregat en viktig del. Det gäller stängsel som vill hålla djur borta eller inne. Aggregat gör så att det strömmas el genom elstängseltråden. Tänk på att du kanske inte vill se djur lida när du överväger denna metod.

Band, tråd eller rep är det som fästs mellan stolpar. Val av dessa beror helt och hållet på anledningen till din stängselinstallation. Kontakta gärna en specialist inom området eller besök www.stängselstockholm.nu för att få svar på dina frågor gällande val av tillbehör. Priset på ditt stängsel beror på hur många kvadratmeter stängslet avses att täcka samt på vilken sorts stängsel du behöver. Aggregat kostar en del, men behövs som sagt endast i fall det är en fråga om djur. Tänk på att du även kan behöva en isolator  och en solcellspanel om du väljer installera ett elstängsel. Det finns speciella regler som gäller uppsättning av elstängsel. Kolla gärna med myndigheterna före du påbörjar dina inköp.

När man talar om metallstängsel brukar man skilja mellan nätstängsel och panelstängsel. Panelstängsel innebär en del extra jobb och inte alltid kan installeras på egen hand. Nätstängsel är det i särklass vanligaste stängslet som du exempelvis ser runt skolorna. Panelstängsel är dyrare att uppföra och ser finare ut. Den brukar man se runt bemannade utomhusparkeringsplatser  och i parkerna.